Aleksander Strasburger
dr hab.,  profesor SGGW

Katedra Zastosowań Matematyki
kontakt e-mail
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Zastosowań Matematyki

Adres:
Nowoursynowska 159
02-776   Warszawa
Budynek 34    Pokój 3/59
Tel.  (sekr. KZM):  (+48 22) 59 37 301
Tel. (bezp.):           (+48 22) 59 37 300
Zainteresowania badawcze (wg. MSC 2000):
22Exx Lie groups
33-XX Special functions
43-XX Abstract harmonic analysis
91Bxx Mathematical economics
Odnośniki
Strona domowa
Strona Katedry Zastosowań Matematyki
Mój profil w bazie Nauka Polska

Update: 06-01-2008 Aleksander Strasburger